Atom Evaluation Skate # 2

Atom Eval 2 – Group A
09 Sep 2018 - 2:15PM/3:15PM (Mount Pleasant)

8 White
17 White
20 Black
26 Black
33 Black
35 White
46 Black
47 White
53 Black
59 Black
75 White
77 Black
80 Black
83 White
86 White
93 White
97 White
102 White
108 Black
109 Black

 

Atom Eval 2 – Group C
09 Sep 2018 - 10:30AM/11:30AM (Mount Pleasant)

10 Black
11 White
15 Black
27 Black
30 White
37 Black
42 White
48 Black
60 White
64 Black
66 White
71 White
78 Black
81 White
84 White
85 White
94 Black
95 Black
96 White
100 White
105 Black
110 Black
114 White

Atom Eval 2 – Group B
09 Sep 2018 - 1:00PM/2:00PM (Mount Pleasant)

3 Black
6 White
9 Black
14 Black
16 White
18 White
28 Black
29 Black
34 White
38 Black
41 White
50 Black
54 White
56 Black
58 Black
63 Black
70 White
72 Black
74 White
82 White
98 Black
103 White
106 White

Atom Eval 2 – Group D
09 Sep 2018 - 9:15AM/10:15AM (Mount Pleasant)

4 Black
5 Black
12 White
13 Black
21 White
22 White
36 Black
39 Black
40 Black
43 Black
44 White
45 White
49 White
62 White
65 White
68 Black
69 Black
76 White
87 White
89 White
91 White
113 Black
116 Black

Atom Eval 2 – Group E
09 Sep 2018 - 8:00AM/9:00AM (Mount Pleasant)

1 Black
2 Black
7 White
19 White
23 White
24 White
25 Black
31 White
32 Black
51 Black
52 White
55 Black
57 Black
61 Black
67 White
73 White
79 Black
88 Black
90 Black
92 White
99 Black
101 White
104 Black
111 White
112 White
115 White